Certificatieschema’s, ondersteunende documenten en tools