Schoonmaakdiensten

EU Ecolabel is het onafhankelijke en officiële milieukeurmerk van de Europese Unie. Met het keurmerk toont een schoonmaakbedrijf aan dat de bedrijfsvoering duurzamer is en er duurzamere schoonmaakproducten worden gebruikt. De criteria werden ontwikkeld op Europees niveau en op basis van wetenschappelijk onderzoek en grondige consultatierondes met nationale overheden, industrie en handel, en milieu- en consumentenorganisaties.

Met het EU Ecolabel onderscheidt een schoonmaakbedrijf zich, en voldoet ermee aan de toenemende vraag naar duurzaamheid vanuit de markt. Voor certificering moet een schoonmaakbedrijf voldoen aan verplichte eisen en een minimaal aantal te behalen punten via keuzemaatregelen.

Voor wie?

Schoonmaakdiensten die op regelmatige basis worden uitgevoerd in commerciële, institutionele, of andere openbare gebouwen en privé vertrekken komen in aanmerking voor EU Ecolabel. Denk hierbij aan kantoorpanden en openbare ruimten in ziekenhuizen. Ook vallen glasbewassingsdiensten onder EU Ecolabel, zolang de schoon te maken oppervlakten bereikbaar zijn zonder gebruik van specialistische apparatuur.

Uitgesloten zijn onder andere diensten op het gebied van desinfectie, en schoonmaakdiensten op productielocaties.

De EU Ecolabel criteria omvatten een aantal belangrijke duurzaamheidsthema’s:

Energie en Klimaat

Vermindering van de emissie van broeikasgassen. Bijvoorbeeld door:

  • Implementatie van een milieubeheersysteem
  • Gebruik van energie-efficiënte apparatuur en voertuigen

Circulaire economie

Verantwoord afvalbeheer en het terugdringen van het gebruik van grondstoffen. Bijvoorbeeld door:

  • Gebruik van microvezelproducten
  • Gebruik van geconcentreerde, onverdunde schoonmaakmiddelen met doseringshulpmiddelen
  • Beheer en scheiding van afval op de schoonmaaklocaties en in de bedrijfsruimten en/of op de bedrijfsterreinen van het schoonmaakbedrijf

Milieu, Gezondheid en Sociaal

Minimale impact op milieu, gezonder schoonmaken en bevordering van goede arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld door:

  • Gebruik van schoonmaakmiddelen, schoonmaakaccessoires en aan de klant geleverde verbruiksgoederen met zo min mogelijk impact op het milieu en de gezondheid
  • Instructie en opleiding van personeel

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Organisaties die milieu- en duurzaamheidsaspecten willen laten meespelen bij hun inkoopprocessen kunnen EU Ecolabel-gecertificeerde producten en diensten gebruiken bij duurzaam inkopen. Het EU Ecolabel laat in een oogopslag zien dat een product of dienst aan strenge duurzaamheidscriteria voldoet.

  • Met het EU Ecolabel binnenschoonmaakdiensten voldoet een schoonmaakbedrijf aan de landelijke eisen, selectie- en gunningscriteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) van schoonmaak.
  • Sinds de vaststelling van de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het maatschappelijk verantwoord inkopen. Meer informatie is te vinden op de website van PIANOo.