Nieuws & Persberichten

VBZ en SMK herzien Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren

Steeds meer bedrijven in de bakkerij- en zoetwarensector zijn op zoek naar een goed handvat om duurzamer en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Om aan die vraag te voldoen, ontwikkelde SMK op verzoek van VBZ in 2010 de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren, een dynamische set criteria, specifiek gericht op het verduurzamingsproces van deze sector. De criteria van de Barometer worden tweejaarlijks herzien; de derde herziening is nu gepubliceerd en geldig van 1-10-2016 tot 1-10-2018.

Herzieningsproces: waardevolle inbreng vanuit de praktijk
VBZ en SMK hechten voor de herziening grote waarde aan de inbreng vanuit de praktijk en het maatschappelijk veld. Om die reden werden voor het herzieningsproces diverse stakeholders benaderd om input te leveren, waaronder Stichting Natuur & Milieu, MVO Nederland, retailers, toeleveranciers, banken, de FLNI, vakbonden, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en natuurlijk VBZ-specialisten en VBZ leden. De concept-criteria werden uiteindelijk voorgelegd in een openbare hoorzitting, waarna het College van Deskundigen van SMK een besluit nam over de wijzingen en de publicatie ervan.

Herzieningsproces: onderwerpen
In de vernieuwde versie van de Barometer zijn onder meer de volgende thema’s geactualiseerd en toegevoegd:

 • Arbeid: medewerkers betrekken bij duurzaamheidsbeleid, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, vignet Arbeidsveiligheid toegevoegd alsook eisen op het gebied van mensenrechten
 • Duurzaam inkopen van grondstoffen en verpakkingen
 • Meer focus op reststromen i.p.v. afval om circulariteit te versterken
 • IMVO risicoanalyse
 • Verduurzaming van kleine grondstofketens
 • Internationalisering en integratie ISO 26000; leden van VBZ opereren internationaal. De goede internationale status van de Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren helpt hen om hun verduurzamingsaanpak internationaal te kunnen communiceren.

Meer informatie

 • De Algemene Eisen, een factsheet en een beknopte weergave van de Barometer kunt u inzien via www.duurzamebakkerij-zoetwaren.nl
 • De complete Barometer Duurzame Bakkerij en Zoetwaren, inclusief de rekentool, is voor VBZ-leden toegankelijk via www.vbz.nl. Indien u geen VBZ lid bent kunt u contact opnemen met VBZ.
 • Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
  Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie
  De heer Ton Baas, directeur
  T: 070 355 47 00
  E: vbz@vbz.nl
Barometer goed handvat om duurzamer en maatschappelijk verantwoord te ondernemen
Terug naar overzicht