SMK Nieuws & Persberichten

SMK

 • On the way to PlanetProof Milieukeur SMK
  11-05-2017

  SMK introduceert nieuwe naam voor Milieukeur: On the way to PlanetProof

  Om internationale toepassing van het keurmerk Milieukeur voor plantaardige producten mogelijk te maken, introduceert SMK (Stichting Milieukeur) een nieuwe naam: On the way to PlanetProof.
 • SMK
  28-11-2016

  Nieuwe look & feel SMK websites

  Een nieuwe, frisse update met een eigentijdse look & feel, betere doorzoekbaarheid én betere leesbaarheid op tablet en smart phone. De nieuwe SMK-websites gingen kortgeleden live.
 • SMK
  26-10-2016

  Helma Hoff nieuw lid SMK College van Deskundigen agro/food Plantaardig

  Helma Hoff - specialist plant bij ZLTO - is benoemd als lid van het SMK College van Deskundigen agro/food Plantaardig.
 • SMK
  26-09-2016

  Het nieuwe SMK e-magazine

  Over bloembollen, bijenhotels en een vernieuwde Barometer. In het nieuwe SMK e-magazine leest u er alles over...
 • SMK
  12-09-2016

  Duurzaamheidscertificaten erkend als gunningscriterium bij de uitgifte van pachtgronden in Noord-Brabant

  De biedingen van de potentiële pachters worden door het Groen ontwikkelfonds Brabant dit jaar niet uitsluitend beoordeeld op de geboden prijs, maar ook op de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van grond binnen hun bedrijfsvoering.
 • SMK
  12-09-2016

  Nieuwe leden SMK College van Deskundigen agro/food Dierlijk

  Het SMK College van Deskundigen agro/food Dierlijk kent sinds kort een nieuwe samenstelling: Bart van der Hoog (NAJK), Gerdien Kleijer-Ligtenberg (Natuur & Milieu) en Patricia Kok (namens Ministerie van I&M, werkzaam bij RvO)) brengen hun deskundigheid in het College in.
 • SMK
  01-09-2016

  Nieuwe SMK-projectleider Niko Moerman

  Niko Moerman is per 1 september in dienst getreden bij SMK. Hij is als Projectleider plantaardige agroketens onder meer verantwoordelijk voor Groen Label Kas en Milieukeur plantaardige producten uit de bedekte teelt.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij SMK
  08-07-2016

  Monitoring integraal duurzame stallen 2016 gepubliceerd

  De overheid ambieert een integraal duurzame veehouderij in 2023. Hiervoor zijn jaarlijks hoger wordende doelen gesteld. Voor eind 2015 (peildatum 1 januari 2016) noemt het Ministerie als ambitie dat minimaal 12% van de rundvee-, varkens- en pluimveestallen integraal duurzaam is. Deze studie laat zien dat op 1 januari 2016 in Nederland 13,0 % van alle stallen integraal duurzaam is.