Team EU Ecolabel

Contactgegevens

  • Telefoon +31 (0)70 3 586 300
  • E-mail: smk@smk.nl

Ellen Brussee

×

Communicatieadviseur

Ellen Brussee werkt sinds oktober 2019 bij SMK. Als communicatieadviseur houdt ze zich bezig met de communicatieactiviteiten voor SMK en de verschillende keurmerken.

Ellen studeerde Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In Canada volgde zij een minor Marketing en studeerde in Amsterdam af met een master in Corporate Communication. Hierna heeft zij meerdere certificaten behaald, waaronder in Business en Online Marketing.

Ze heeft gewerkt bij profit- en non-profit organisaties aan de ontwikkeling en uitvoering van marketing en communicatie strategieën voor verschillende (internationale) doelgroepen. Ook is zij werkzaam geweest aan bureauzijde en heeft voor klanten gewerkt zoals HelloFresh, Qurrent, VandeBron, Rabobank en Gemeente Leiden. Haar expertise ligt op het gebied van social media.

E: ebrussee@smk.nl

Wim Uljee

×

Communicatiemanager

Wim Uljee is sinds september 2006 werkzaam bij SMK als Communicatiemanager. Het gaat daarbij zowel om communicatie voor de verschillende programma's van SMK als de corporate communicatie. Wim is intensief betrokken bij de advisering en de totstandkoming van allerlei publicaties, zoals de websites, digitale nieuwsvoorziening, social media, persberichten, het jaarverslag, factsheets, enzovoorts. Maar hij bewaakt ook de huisstijlen en geeft ‘acte de présence' bij verschillende gezamenlijke activiteiten met deelnemende bedrijven en organisaties.

Wim was meer dan 25 jaar werkzaam als account-, project- en mediamanager bij verschillende reclamebureaus in Nederland. In die periode heeft hij een allround ervaring opgedaan, onder meer in het werken voor diverse brancheverenigingen zoals FOCWA, Stichting BouwGarant, VNP Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken, en andere.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: wuljee@smk.nl

Ineke Vlot

×

Programma Manager non-food

Ineke Vlot is sinds 1996 werkzaam bij SMK als programmamanager non-food voor diverse non-food programma's. Voor EU Ecolabel beoordeelt zij aanvraagdossiers voor certificering. Zij vertegenwoordigt vanuit SMK het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in het Regelgevend Comité van EU Ecolabel en brengt adviezen uit voor nieuwe en herziene EU Ecolabel criteria aan IenW over stemposities in het Bestuur van het EU Ecolabel (EUEB). Sinds april 2020 is Ineke voorzitter van het EU Ecolabel bestuur. Vanaf 2015 was zij al vice president van de EUEB. 

Ook is Ineke verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de Milieukeur certificatieschema’s non-food en is zij betrokken bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen/Green Public Procurement voor diverse productgroepen, zowel nationaal als internationaal. 

Verder is Ineke bestuurslid van de eind 2018 opgerichte Vereniging van Schemabeheerders.

Ineke studeerde biologie en milieukunde aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie deed ze o.a. onderzoek naar milieurelevante productinformatie voor consumenten, gemodelleerd naar de Duitse ‘Blaue Engel’.

Na haar afstuderen werkte Ineke langere tijd als projectleider bij het Centrum voor Energiebesparing. Zij hield zich o.a. bezig met het haalbaarheidsonderzoek voor Milieukeur (of het mogelijk èn wenselijk zou zijn een Nederlands milieukeurmerk op te richten) en met onderzoek naar internationaal productgericht milieubeleid. Daarvoor was ze projectleider bij de Stichting Consument en Veiligheid en warenonderzoeker bij het Keurmerkinstituut. T: +31 (0)70 358 63 00

E: ivlot@smk.nl

Robert Jan Volders

×

Projectleider non-food

Robert Jan Volders is sinds maart 2018 werkzaam bij SMK als projectleider non-food. Hij ondersteunt de afdeling non-food en behandelt aanvragen voor EU Ecolabel-certificering. Tevens houdt hij zich bezig met communicatie over het EU Ecolabel en is hij aanspreekpunt voor vragen betreffende het label.

Robert Jan studeerde Industrial Ecology aan de TU Delft/Universiteit Leiden. Deze opleiding kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak van duurzaamheidsproblematiek met elementen uit de milieukunde, techniek en sociologie. Door de jaren heen specialiseerde hij zich in duurzaam productontwerp en levenscyclusanalyse, door middel van een combinatie met een bachelor Industrieel Ontwerpen.

Gedurende zijn studie heeft hij gewerkt aan verscheidene product-, service- en stedenbouwkundig-ontwerpprojecten en deed hij onderzoek naar de milieu-impact van diverse producten en industriële activiteiten. Verder is hij werkzaam geweest als docent levenscyclusanalyse-methodiek. Voor zijn afstudeeropdracht deed hij onderzoek naar de levenscyclus impact van verschillende verwerkings-scenario’s voor koffiedik.

E: rvolders@smk.nl

Lars Woltmann

×

Projectleider EU non-food

Lars Woltmann werkt sinds augustus 2008 als projectleider EU non-food bij SMK. Hij is verantwoordelijk voor de beoordeling van aanvraagdossiers voor het EU Ecolabel certificaat en onderhoudt intensieve contacten met keurmerkhouders en andere stakeholders. Verder brengt hij adviezen uit voor nieuwe en herziene EU Ecolabel criteria aan IenM betreffende stemposities in het Bestuur van het EU Ecolabel (EUEB).

Lars studeerde Biologie aan de Universiteit Göttingen en werkte daar vervolgens ruim vijf jaar als onderzoeker/docent, waarvan hij twee jaar ecologisch onderzoek verrichtte in Indonesië. 

T: +31 (0)70 358 63 00

E: lwoltmann@smk.nl

Team SMK

×